NAUČNÁ STEZKA „ČESKÁ SKALICE - SVINIŠŤANY - JOSEFOV 1866"

Úvodní strana

     Rok 1866 byl pro kraj mezi Náchodem a Hradcem Králové rokem, na který zdejší lidé dlouhá léta neradi vzpomínali. Byl to rok války, války mezi Rakouskem a Pruskem. Během tří červnových dnů roku 1866 se u Náchoda, České Skalice a Svinišťan střetlo ve třech bitvách více než 100 tisíc vojáků, kteří za sebou zanechali tisíce mrtvých a raněných. A právě na jejich památku vzniklo na všech třech bojištích několik desítek monumentálních pomníků i prostých náhrobků a křížů. Velké množství se jich nachází právě u České Skalice a Svinišťan. A právě těmito obcemi vede naučná stezka „Česká Skalice-Svinišťany-Josefov 1866".

      První naučná stezka na bojištích z prusko-rakouské války roku 1866 pod názvem „Náchod-Vysokov-Václavice 1866" byla zřízena v letech 1996-1998 na bojišti u Náchoda. Otevřením naučné stezky „Česká Skalice-Svinišťany-Josefov 1866" v roce 2004 byl položen základní kámen pro vznik cyklotrasy spojující Náchod s Hradcem Králové.

     Naučná stezka „Česká Skalice-Svinišťany-Josefov 1866" byla zřízena v roce 2004 Komitétem pro udržování památek z války roku 1866 za spolupráce úřadů samospráv obcí Česká Skalice, Jaroměř, Dolany, Provodov-Šonov a Chvalkovice. Její slavnostní otevření proběhlo v rámci vzpomínkových akcí konaných u příležitosti 138. výročí prusko-rakouské války roku 1866 dne 19. června 2004 v České Skalici.

     Stezka provází návštěvníka po nejvýznamnějších místech, na kterých byly ve dnech 28. a 29. června 1866 svedeny bitvy u České Skalice a Svinišťan a dále se má návštěvník možnost seznámit s unikátním fortifikačním systémem bastionové pevnosti Josefov. Naučná stezka obsahuje celkem 22 zastávek s informačními tabulemi a délka její trasy měří 30 km. S propojením na naučnou stezku bitvy u Náchoda 1866 (8,5 km + 3 odbočky) je její délka o 5 km delší. Začíná v obci Kleny a končí na vojenském hřbitově v pevnosti Josefov. Trasa je označena turistickou značkou pro naučnou stezku a vede po turisticky značených cestách a cyklostezkách.

     Návštěvník může shlédnout všechny nejvýznamnější pomníky na obou bojištích a má možnost se seznámit s okolnostmi jejich vzniku a s péčí o vojenské památky v severovýchodních Čechách v uplynulých desetiletích. Na jednotlivých zastávkách je popsán vlastní průběh bitev, který je doplněn situačními mapami. Návštěvník se má dále možnost v krátkých exkursech seznámit s jednotlivými druhy vojsk obou znepřátelených armád, s jejich výstrojí a výzbrojí, dozví se další informace o průběhu celé sedmitýdenní války mezi Rakouskem a Pruskem v roce 1866 a seznámí se také se stručnou historií měst obcí tohoto regionu.