NAUČNÁ STEZKA „NÁCHOD - VYSOKOV - VÁCLAVICE 1866"

Úvodní strana

     Každý, kdo alespoň trochu poznal kraj mezi Náchodem a Hradcem Králové si nemohl nevšimnout desítek v polích roztroušených hrobů a pomníků z prusko-rakouské války roku 1866. Nejvíce se jich nachází právě v okolích těchto dvou měst, kde byly svedeny nejkrvavější bitvy celého válečného střetnutí. A právě první z nich, bitvě u Náchoda, je věnovaná naučná stezka „Náchod - Vysokov - Václavice 1866".

     Byla zřízena v letech 1996-1998 Spolkem přátel vojenské historie - 6. praporem polních myslivců Náchod za spolupráce Městského úřadu Náchod a obecních úřadů Kramolna, Vysokov a Provodov-Šonov. Slavnostní odhalení naučné stezky se uskutečnilo 27. června 1998 za účasti tradičních historických jednotek z celé České republiky.

     Stezka provází návštěvníka po nejvýznamnějších místech, na kterých se 27. června 1866 bitva u Náchoda odehrála. Obsahuje celkem 9 zastávek a tři odbočky s informačními tabulemi. Naučná stezka začíná před portálem tzv. úřednického traktu náchodského státního zámku, jehož prohlídku doporučujeme jako vhodný úvod před absolvováním naučné stezky. Závěrečná zastávka ve Václavicích se nachází na křižovatce železniční trati Choceň - Meziměstí a spojky do Starkoče s návazností na trať Hradec Králové - Trutnov. V případě potřeby je naučnou stezku možno absolvovat i opačným směrem, v tomto případě ovšem neplatí pokyny uvedené na informačních tabulích.

     Návštěvník může shlédnout všechny nejvýznamnější pomníky na bojišti a má možnost se seznámit s okolnostmi jejich vzniku a s péčí o vojenské památky na Náchodsku.


     Na naučnou stezku „Náchod-Vysokov-Václavice 1866" navazuje další naučná stezka nesoucí název „Česká-Skalice-Svinišťany-Josefov 1866". Jak už sám název vypovídá, tato stezka provází návštěvníka po bojištích u České Skalice a Svinišťan, kde byly ve dnech 28. a 29. června 1866 svedeny další bitvy celého sedmitýdenního konfliktu mezi Rakouskem a Pruskem. Návštěvník také zavítá do pevnostního města Josefov a seznámí se s historií pevnosti v roce 1866. Trasa měří 30 km a obsahuje celkem 22 zastávek s informačními tabulemi. Začátek naučné stezky je v obci Kleny, konec potom na pevnostním hřbitově v Josefově.

     Obě trasy jsou označeny turistickou značkou pro naučné stezky (symbol) a jsou propojeny 5 km dlouhou spojovací trasou s jednou zastávkou v Provodově. Obě stezky jsou přizpůsobeny jak pro pěší tak pro cyklisty. 45 km dlouhá cyklotrasa „Stopy krve a železa 1866" je součástí projektu Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 VIA BELLI 1866 - propojení jednotlivých bojišť z roku 1866 naučnými stezkami a cyklotrasami. Z Josefova je možné pokračovat přes Smiřice, Hoříněves a Máslojedy na Chlum u Hradce Králové, kde byla 3. července 1866 svedena rozhodující bitva celé války.
NÁCHODER BAHNHOF
     Jeder, wer wenigstens ein wenig die Gegend zwischen Náchod und Hradec Králové kennen gelernt hat, musste Zehner der auf den Feldern zerstreuten Gräber und Denkmäler aus dem preußisch-österreichischen Krieg von 1866 bemerken. Die meisten von ihnen befinden sich gerade in der Umgebung dieser zwei Städte, denn gerade hier wurden die blutigsten Schlachten des ganzen Kriegszuges geschlagen. Der ersten von ihnen - der Schlacht oder dem Treffen bei Nächod ist der Lehrpfad „Náchod-Vysokov-Václavice 1866" gewidmet.
     Die Route des Lehrpfads fängt vor dem Portal des sgn. Beamtentrakts des Schlosses Nächod an. Auf dem Lehrpfad gibt es insgesamt 9 Halte mit Auskunftstafeln und 3 Abzweigungen. Die Länge der Grundroute misst 8,5 km. Das Ende des Lehrpfads befindet sich an der Eisenbahnstation in Väclavice. Der Besucher sieht sich alle bedeutendsten Denkmäler auf dem Schlachtfelde an und kann die Umstände ihrer Entstehung und auch den Verlauf des eigenen Treffens kennen lernen.
     An den Lehrpfad „Náchod-Vysokov-Václavice 1866" knüpft der weitere Lehrpfad mit dem Namen „Česká Skalice-Svinišťany-Josefov 1866" an. Wie der Name bereits selbst aussagt, begleitet er den Besucher durch die Schlachtfelder bei Skalic (Česká Skalice) und Schweinschädel (Svinišťany), wo an den Tagen des 28. und 29. Juni 1866 weitere Schlachten des ganzen siebenwöchentlichen Konflikts zwischen Österreich und Preußen geschlagen wurden. Der Besucher besichtigt auch die Festungsstadt Josefov und lernt die Geschichte der Festung im Jahre 1866 kennen. Die Route misst 30 km und beinhaltet insgesamt 22 Halte mit Auskunftstafeln. Der Anfang des Lehrpfads befindet sich in der Ortschaft Kleny, das Ende dann im Festungsfriedhof in Josefov.
      Beide Routen sind mit der touristischen Markierung für den Lehrpfad bezeichnet. Man kann sie auch mit dem Fahrrad absolvieren, und die meisten Halte können auch Kraftfahrer besuchen. Beide Lehrpfade sind Bestandteile des Projekts VIA BELLI 1866 - Verbindung der einzelnen Schlachtfelder von 1866 mit Hilfe der Lehrpfade und Radwege.