NAUČNÁ STEZKA „BITVA U JIČÍNA 29. ČERVNA 1866"

Úvodní strana

     Jičín není jenom městem pohádek a vstupní branou do Českého ráje, ale také místem, v jehož okolí se nacházejí desítky monumentálních i prostých pomníků z prusko - rakouské války roku 1866. Na svátek sv. Petra a Pavla (29. června) roku 1866 byla mezi Ohavčí a Železnicí svedena krvavá bitva, po jejímž skončení zůstalo na polích okolo Jičína velké množství mrtvých a raněných vojáků. A právě těmto událostem je věnována naučná stezka „Bitva u Jičína 29. června 1866".

    Byla vybudována v roce 2005 Komitétem pro udržování památek z války roku 1866 ve spolupráci s obcemi Jičín, Železnice, Kbelnice, Dílce, Podůlší, Jinolice, Holin a Valdice. Slavnostní odhalení naučné stezky proběhlo v rámci vzpomínkových slavností konaných u příležitosti 139. výročí prusko-rakouské války roku 1866 11. června 2005 v Jičíně a Železnici.

     Naučná stezka provází návštěvníka jičínského bojiště po nejvýznamnějších památkách na bitvu u Jičína 29. června 1866. Na 22 zastávkách s 26 informačními tabulemi se návštěvník seznámí s příčinami, průběhem a následky prusko-rakouské války roku 1866. Jednotlivé zastávky jsou především zaměřeny na události samotné bitvy u Jičína, popisují dění v obcích na jičínském bojišti, seznamují s výzbrojí, výstrojí a taktikou jednotlivých armád. Návštěvník má možnost se také blíže seznámit s významnými osobnostmi války 1866 i s osobnostmi, které pečovali o památky z roku 1866.

     Stezku tvoří okruh, který začíná na Valdštejnově náměstí a končí v lokalitě Žabínek u rybníka Kníže v Jičíně. Její trasa měří 29 km a je označena turistickou značkou pro naučnou stezku. Stezka vede po turisticky značených cestách a cyklostezkách nebo po polních stezkách. V obci Kbelnice je nezbytné dbát zvýšené opatrnosti, protože stezka vede 300 m po silnici I. tř. č. 35.