NAUČNÁ STEZKA „JOSEFOV – SMIŘICE – CHLUM 1866"

Úvodní strana

     Naučná stezka „Josefov – Smiřice – Chlum 1866“ byla vybudována v roce 2006 Komitétem pro udržování památek z války roku 1866. Je spojovací trasou mezi bastionovou pevností Josefov (navazuje na naučnou stezku po bojištích z roku 1866 u Svinišťan a České Skalice) a severní částí bojiště u Hradce Králové. Na 15 zastávkách s informačními tabulemi se návštěvník seznámí s událostmi, které předcházeli bitvě u Hradce Králové 3.7.1866, ale i s utrpením prostých lidí, kteří po královéhradecké bitvě pečovali o raněné vojáky. Stezka vede také místy, kde se odehrávaly krvavé boje mezi rakouskými jednotkami II. a IV. armádního sboru a postupující pruskou armádou korunního prince Bedřicha Viléma, která rozhodla o konečném vítězství Prusů v bitvě u Hradce Králové a vlastně i v celé prusko-rakouské válce roku 1866. Jednotlivé zastávky naučné stezky jsou především zaměřeny na události samotné bitvy u Hradce Králové. Výpisy z obecních a farních kronik potom popisují dění v jednotlivých obcích na bojišti a návštěvník se má také možnost seznámit s většinou památek, které se na trase naučné stezky nacházejí.

     Stezka začíná na vojenském hřbitově v Josefově a končí na Chlumu u Hradce Králové, kde se nacházel střed celé spojené rakousko-saské armády a odkud také řídil bitvu polní zbrojmistr Ludvík Benedek. Trasa naučné stezky měří 23,5 km a je označena turistickou značkou pro naučnou stezku. Stezka vede částečně po turisticky značených cestách a cyklostezkách nebo po silnicích II. a III. třídy.

     Naučná stezka „Josefov – Smiřice – Chlum 1866“ je součástí cyklotrasy „Stopy krve a železa 1866“ vedoucí z Náchoda přes Českou Skalici, Svinišťany, Josefov a Smiřice na Chlum u Hradce Králové. Cyklotrasa měří 62 km a obsahuje 47 zastávek. Cyklotrasu, stejně jako všechny naučné stezky je možné absolvovat také opačným směrem.