„BITVA U HRADCE KRÁLOVÉ 3. ČERVENCE 1866 - JIŽNÍ KŘÍDLO"

Úvodní strana

      Naučná stezka po jižní části královéhradeckého bojiště z roku 1866 byla vybudována v roce 2006 Komitétem pro udržování památek z války roku 1866. Byla slavnostně otevřena 2. 7. 2006 v rámci vzpomínkových oslav 140. výročí bitva u Hradce Králové.

     S ohledem na rozsáhlost celého bojiště (120 km2) jsou na Královéhradecku vybudovány celkem 4 naučné stezky. A právě stezka „Bitva u Hradce Králové 3.7.1866 – jižní křídlo“ provází návštěvníka po nejvýznamnějších památkách na bitvu u Hradce Králové 3. července 1866 zejména v jeho jižní části na Nechanicku. Na 26 zastávkách s informačními tabulemi se návštěvník seznámí s událostmi bitvy na řece Bystřici, kde byla celá bitva započata i s vývojem dalších událostí na levém křídle spojených rakousko-saských vojsk, kterým velel v této části bojiště saský korunní princ Albert. Návštěvníka jistě pohltí autentické líčení očitých svědků válečného běsnění, které byly zaznamenány v dobových kronikách. Návštěvník má možnost se také blíže seznámit s významnými osobnostmi prusko-rakouské války 1866 i s desítkami prostých i monumentálních památníků, které jsou rozesety na polích, v lesích i mnoha obcích.

     Stezka začíná na náměstí v Cerekvici nad Bystřicícna a končí v Rozběřicích u tzv. Šrámova kříže po Chlumem, kde navazuje na naučnou stezku „Centrální bojiště Chlum“. Její trasa měří 43 km a je označena turistickou značkou pro naučnou stezku. Stezka vede po turisticky značených cestách a cyklostezkách, po silnicích I., II. a III. třídy nebo po polních cestách.

Naučná stezka „Bitva u Hradce Králové 3.7.1866 – jižní křídlo“ bude do roku 2008 propojena cyklotrasou (Vladice-Mlázovice-Hořice-Cerekvice n.B.) s bojištěm u Jičína, kde naváže na již vybudovanou stezku „Bitva u Jičína 29. června 1866“.